• Posługa duszpasterska w Parafii:
  • Eucharystia
  • Spowiedź
  • Chrzest
  • Pogrzeby
  • Sakrament bierzmowania
  • I Komunia Święta
  • Sakrament Małżenstwa
 • Działaność pozaliturgiczna
  • Katechizacja dzieci i młodzieży
  • Odwiedziny chorych
  • Rekolekcje
  • Piknik parafialny
  • Promocja życia Chrześcijańskiego