chrzty udzielane są w II niedziele m-ca podczas Mszy św. o godz. 13.00, w pozostałe niedziele po Mszy Świętej o godz. 13:00.

 

– śluby - termin należy wcześniej uzgodnić . Narzeczeni winni się zgłosić w kancelarii parafialnej 3 miesiące przed ślubem w godzinach dyżurów z 

              wszystkimi   dokumentami w celu spisanie protokołu przedślubnego /zajmuje to około 40 minut i wymaga uprzedniego umówienia się

             w tym celu na konkretny termin - osobiście lub drogą telefoniczną/.

 

bierzmowanie - przyjmowana jest młodzież od klas 8 szkół podstawowych. Przygotowanie do bierzmowania  odbywa się co dwa lata.


Dokumenty wymagane w kancelarii parafialnej


Do sakramentu Chrztu św.:
– odpis aktu urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego (do wglądu)
– odpis aktu małżeństwa rodziców z Urzędu Stanu Cywilnego (do wglądu)
– świadectwo ślubu kościelnego rodziców
– dane chrzestnych – imię i nazwisko, rok urodzenia, adres (miejscowość, kod pocztowy, ulica, nr. domu i mieszkania)
– zaświadczenia od chrzestnych z parafii ich zamieszkania, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami
Chrzest powinien odbyć się w parafii zamieszkania. W przypadku, gdy chcemy ochrzcić dziecko w innym kościele, wymagana jest zgoda na chrzest poza parafią.

Kto może być chrzestnym?
Rodzice chrzestni powinni mieć ukończone 16 lat. Muszą być katolikami, którzy wyznają swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła. Nie są dopuszczane do pełnienia tej funkcji osoby, które żyją w niesakramentalnych związkach małżeńskich (konkubinat) oraz młodzież, która nie uczęszcza na naukę religii.
Rodzice chrzestni w dniu chrztu musza okazać dowód tożsamości ze zdjęciem.
Świadkiem Chrztu może być wyłącznie chrześcijanin innego wyznania niż rzymskokatolickie.

Do sakramentu małżeństwa:
Do spisania protokołu przedślubnego narzeczeni muszą przedstawić następujące dokumenty:

– dokumenty konkordatowe z Urzędu Stanu Cywilnego (3 egz.) ważne przez 6 miesięcy.
– metryki Chrztu św. do ślubu z adnotacją o bierzmowaniu, a jeśli takiej nie ma, to dodatkowo zaświadczenie o bierzmowaniu (ważne 6 miesięcy)
– dowody osobiste
– świadectwa ukończenia kursu przedmałżeńskiego i poradni rodzinnej - adresy można znaleźć na stronie Archidiecezji Warszawskiej
– świadectwo zgonu współmałżonka – dla wdowy/wdowca.
Spisanie protokołu zajmuje około 40 minut i wymaga uprzedniego umówienia się w tym celu na konkretny termin, osobiście lub drogą telefoniczną.

Do pogrzebu:
Datę i godzinę pogrzebu można zarezerwować w kancelarii parafialnej. Po uzyskaniu następujących dokumentów (oryginalnych, nie kserokopie) należy

zgłosić się ponownie do kancelarii parafialnej:

-odpis skrócony aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego (do wglądu)


-zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego - pt. "Część przeznaczona dla administracji cmentarza"


-w przypadku, gdyby osoba zmarła nie mieszkała za życia na terenie tutejszej Parafii , a rodzina chciałaby , aby Msza św. pogrzebowa została odprawiona w

  kościele w Pęcicach, potrzebna jest pisemna zgoda z parafii miejsca zamieszkania zmarłej osoby.


-zaświadczenie o prawie do grobu, (w przypadku posiadania grobu na cmentarzu w Pęcicach) lub pisemne upoważnienie od osoby dzierżawiącej grób


Pogrzeb chrześcijański jest liturgią, która powinna odzwierciedlać rzeczywistą więź zmarłego z Kościołem oraz wyrażać i umacniać wiarę zgromadzonej

wspólnoty w życie wieczne.

Zachęcamy usilnie bliskich i przyjaciół zmarłego, aby skorzystali ze spowiedzi w swoich kościołach parafialnych i będąc w stanie łaski uświęcającej przyjęli

podczas Mszy Św. pogrzebowej Komunię Świętą, w intencji zmarłego jako najcenniejszy dar jako możemy Mu ofiarować w ostatniej drodze.

Nabożeństwa i modlitwy za zmarłych
Całoroczne wypominki - Msza Święta w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca połączona z Nieszporami (wyjątkowo mogą być przeniesione na inny termin)
Wspomnienie zmarłych i krótka modlitwa po niedzielnych ogłoszeniach parafialnych
Msza Święta odprawiana w intencji zmarłej osoby w 30-tym dniu po pogrzebie (na życzenie rodziny)
Jednorazowe wypominki czytane 2-go listopada na cmentarzu