Cmentarz parafialny Parafii Pęcice jest zintegrowany z zewnętrznym serwisem do ewidencji osób pochowanych i grobów:

https://pecice.grobonet.com

Zapraszamy do korzystania z serwisu który pozwala na:

  • Wyszukiwanie osób pochowanych
  • Lokalizację grobu na mapie interaktywnej

 

Sprawy pogrzebowe:


Datę i godzinę pogrzebu ustalamy w kancelarii parafialnej- najlepiej po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się. Pogrzeb możemy załatwić wyłącznie po uzyskaniu następujących dokumentów (oryginalnych, nie kserokopie) z którymi przychodzimy do kancelarii parafialnej:

1.odpis skrócony aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego (do wglądu)
2.zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego - pt. "Część przeznaczona dla administracji cmentarza"
3.w przypadku osoby spoza Parafii - zgoda z parafii miejsca zamieszkania zmarłej osoby na Mszę Świętą pogrzebową w naszym kościele
4.zaświadczenie o prawie do grobu, (w przypadku posiadania grobu na cmentarzu w Pęcicach) lub pisemne upoważnienie od osoby dzierżawiącej grób

Jeśli nie możemy osobiście załatwić pogrzebu należy wyznaczyć i dać pisemne pełnomocnictwo do jego załatwienia innej osobie lub np. firmie pogrzebowej.

Pogrzeb chrześcijański jest liturgią, która powinna odzwierciedlać rzeczywistą więź zmarłego z Kościołem oraz wyrażać i umacniać wiarę zgromadzonej wspólnoty w życie wieczne.

Zachęcamy usilnie bliskich i przyjaciół zmarłego, aby skorzystali ze spowiedzi w swoich kościołach parafialnych i będąc w stanie łaski uświęcającej przyjęli podczas Mszy Św. pogrzebowej Komunię Świętą w intencji zmarłego jako najcenniejszy dar jako możemy Mu ofiarować w ostatniej drodze.

Nabożeństwa i modlitwy za zmarłych;
Całoroczne wypominki - Msza Święta w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca połączona z Nieszporami (wyjątkowo mogą być przeniesione na inny termin)
Wspomnienie zmarłych i krótka modlitwa po niedzielnych ogłoszeniach parafialnych
Msza Święta odprawiana w intencji zmarłej osoby w 30-tym dniu po pogrzebie (na życzenie rodziny)
Jednorazowe wypominki czytane 2-go listopada na cmentarzu

 

Sprawy remontów nagrobków, przedłużenia własności dzierżawy załatwia się je wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się.

1.Prawo do pochowania na cmentarzu parafialnym w Pęcicach mają wyłącznie osoby, które do chwili śmierci mieszkały na terenie parafii lub mają prawo własności grobu. 

2.Dzierżawę grobu czyli prawo do własności grobu wynosi 20 lat. Po tym terminie należy je przedłużyć.

3.Uzyskanie zgody na remont nagrobka lub jego wymianę zależy od tego czy ważna jest dzierżawa. Następnie trzeba uzyskać dokument z firmy kamieniarskiej wykonującej daną usługę z wymiarami /długość, szerokość i wysokość / danego nagrobka  i posiadać dokument własności grobu.