Cmentarz parafialny Parafii Pęcice jest zintegrowany z zewnętrznym serwisem do ewidencji osób pochowanych i grobów:

https://pecice.grobonet.com

Zapraszamy do korzystania z serwisu który pozwala na: Wyszukiwanie osób pochowanych oraz

lokalizację grobu na mapie interaktywnej

 

Procedury związane z pogrzebem:


Sprawy pogrzebowe ustalamy w kancelarii parafialnej- najlepiej po wcześniejszym telefonicznym

umówieniu się tel. 502 114 129. Pogrzeb możemy załatwić wyłącznie po dostarczeniu do kancelarii

parafialnej następujących dokumentów (oryginalnych, nie kserokopie):

 

1.odpis skrócony aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego (do wglądu)


2.zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego - pt. "Część przeznaczona dla administracji cmentarza".


3.w przypadku osoby spoza Parafii - zgoda z parafii miejsca zamieszkania zmarłej osoby na Mszę Świętą

  pogrzebową w naszym kościele.


4.pisemne zaświadczenie o prawie do grobu lub pisemne upoważnienie właściciela grobu do korzystania

  z niego.

5.jeśli osobie  zmarłej w szpitalu udzielono przed śmiercią sakramentu chorych dobrze jest przynieść

  dokument o udzielonym sakramencie od kapelana szpitala./ksiądz kapelan zostawia potwierdzenie o

  udzielonym sakramencie przy łóżku chorego/.

Jeśli nie możemy osobiście załatwić pogrzebu należy wyznaczyć i dać pisemne pełnomocnictwo do jego załatwienia innej osobie lub np. firmie pogrzebowej.

 

Pogrzeb chrześcijański jest liturgią, która powinna odzwierciedlać rzeczywistą więź zmarłego z Kościołem oraz wyrażać i umacniać

wiarę zgromadzonej wspólnoty w życie wieczne.

Zachęcamy usilnie bliskich i przyjaciół zmarłego, aby skorzystali ze spowiedzi w swoich kościołach parafialnych i będąc w stanie łaski

uświęcającej przyjęli podczas Mszy Św. pogrzebowej Komunię Świętą w intencji zmarłego jako najcenniejszy dar jako możemy Mu

ofiarować w ostatniej drodze.

Nabożeństwa i modlitwy za zmarłych;
Całoroczne wypominki - Msza Święta w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca połączona z Nieszporami (wyjątkowo mogą być

przeniesione na inny termin)
Wspomnienie zmarłych i krótka modlitwa po niedzielnych ogłoszeniach parafialnych


Msza Święta odprawiana w intencji zmarłej osoby w 30-tym dniu po pogrzebie (na życzenie rodziny)


Jednorazowe wypominki czytane 2-go listopada na cmentarzu

 

Sprawy remontów nagrobków, przedłużenia własności dzierżawy można załatwić w godzinach pracy

kancelarii parafialnej.

1.Prawo do pochowania na cmentarzu parafialnym w Pęcicach mają wyłącznie osoby, które do chwili śmierci mieszkały na terenie

  parafii lub mają prawo własności grobu. 

2.Dzierżawę grobu czyli prawo do własności grobu wynosi 20 lat. Po tym terminie należy je przedłużyć.

3.Uzyskanie zgody na remont nagrobka lub jego wymianę zależy od tego czy ważna jest dzierżawa. Następnie trzeba uzyskać

  dokument z firmy kamieniarskiej wykonującej daną usługę z wymiarami /długość, szerokość i wysokość /danego nagrobka i

  posiadać dokument własności grobu.