"Odmawiajcie codziennie różaniec" - tymi słowami Matka Boża w swych objawieniach w Fatimie prosiła całą ludzkość za pośrednictwem trójki małych dzieci o modlitwę różańcową która jest zbawienna dla całego świata i grzeszników. W miesiącu październiku w sposób szczególny cały Kościół skupia się na różańcu.

Modlitwa różańcowa to szczególna forma modlitwy która pozwala na wyjątkową więź z Maryją i Jezusem, przede wszystkim dlatego że podczas rozważania tajemnic skupiamy się i rozważamy kluczowe momenty z życia Jezusa. Różaniec pozwala zanurzyć się w tajemnicach śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, kontemplować je i dostrzegać całą obfitość łask jakie człowiek od Boga otrzymał i otrzymuje.

Różaniec to także modlitwa błagalna w intencji zbawienia świata i ludzkości. Matka Boża podczas objawień w Fatimie kilka razy wspominała że gorliwe odmawianie Różańca może powstrzymać zło na świecie i uratować wiele dusz przed potępieniem.

Dla każdego indywidualnie modlitwa Różańcowa to także szansa na zjednoczenie z Maryją i ofiarowanie jej swoich trudów, radości, lęków, próśb i dziękczynienia. Sam Papież Jan Paweł II pisał o tym w specjalnym Liście Apostolskim Rosarium Virginis Mariae: „Różaniec towarzyszył mi w chwilach radości i doświadczenia. Zawierzyłem mu wiele trosk. Dzięki niemu zawsze doznawałem otuchy”. Również Jan Paweł II podkreśla wyjątkową więź z Maryją i Jezusem za pośrednictwem modlitwy Różańcowej: "jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem poprzez – można by powiedzieć – Serce Jego Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki Różańca serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości… W ten sposób ta prosta modlitwa różańcowa pulsuje niejako życiem ludzkim".

Zachęcamy do odmawiania różańca szczególnie w miesiącu październiku ale i odpowiadając na wezwanie Matki Bożej - codziennie.

W naszej Parafii różaniec w Październiku odmawiany jest codziennie podczas Nabożeństwa Różańcowego ku czci Naświętszej Maryi Panny:

  • W dni powszednie po mszy o godzinie 18:00
  • W niedziele po mszy o godzinie 16:00
  • Nabożeństwo Różańcowe z udziałem dzieci w czwartki